Google+ Followers

Friday, November 15, 2013

ప్రేమ ఒక అయోమయం :)

                                       
   

 చెన్నైలో దిగిన సాగర్ , సాకేత్ ఆ రోజంతా ఇల్లు సర్దటం వంటి పనుల్లో మునిగిపోయారు . అలసిపోవటంతో సాకేత్ త్వరగా నిద్ర పోయాడు. సాగర్ తన రూమ్ లో మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు . చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చెన్నై వచ్చాడు . ఏవేవో చేదు జ్ఞాపకాలు తనని వెంటాడుతున్నాయి . ఆ చేదుని తరుముకోచ్చిన ఒక తీపి జ్ఞాపకం తన బాధని హాయిగా మార్చుతోంది . వెంటనే ఆ తీపి జ్ఞాపకపు హాయిని అణచి వేస్తూ వేరొక చేదు జ్ఞాపకం మదిలో మెదులుతుంది . ఈ ఆలోచలనతో సాగర్ ఒక infinite loop లో పడిపోయాడు . అలా  ఆ పిచ్చి peaks కి వెళ్లి సాగర్ మైండ్ ఒక్కసారిగా పూర్తిగా శూన్యం ఆయింది . blank  mind . నిశబ్దం . తన కిటికీ అవతల ఉన్న సముద్రపు అలల హోరు తప్ప వేరొక  శబ్దం లేదు . hmm... అనుకొంటూ ఒక నిట్టుర్పు విడచి మంచం మీద నుంచి లేచి కిటికీ వద్దకు వచ్చి సముద్రం వైపు చూసాడు . చంద్రుని కిరణాలు పడి  సముద్రపు అలలు స్వచ్చమైన పాలవలె అనిపిస్తున్నాయి. కొద్దిసేపు అలా సముద్రం వైపు చూసి సాగర్ , సాకేత్ రూం కి వెళ్ళాడు . సాకేత్ గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడు . మెల్లగా చప్పుడు చేయకుండా సాకేత్ రూం డోర్ వేసి సాగర్ సముద్రం వైపు నడిచాడు 

         చెన్నైలో తనకి ఉన్న తీపి జ్ఞాపకాలలో రోజు ఉదయం శృతి తో కలసి సముద్రం ఒడ్డున కూర్చొని సూర్యోదయం చూడటం . కానీ ఈ రాత్రి సాగర్ సంద్రం ఒడ్డున ఒంటరిగా కూర్చొని చంద్రుని చూస్తున్నాడు . శృతి పరిచయం  అయ్యాక తను అలా సముద్రం ఒడ్డున ఒంటరిగా కూర్చొని శృతి కోసం ఎదురుచూసిన జ్ఞాపకం సాగర్ మదిలోకి వచ్చింది . 

" రోజు శృతితో కలసి సూర్యోదయం ఈరోజు ఒంటరిగా కూర్చొని తన కోసం ఎదురు చూస్తున్నా . సూర్యుడు వచ్చేస్తున్నాడు . కానీ శృతి  ఇంకా రాలేదు . తనకి ఫోన్ చేద్దామంటే భయం వేస్తుంది . నా close friend కి call  చేయటానికి నాకు భయం ఎందుకు? ఎందుకంటే ముందు రోజు రాత్రి మా ఇద్దరి మధ్య ఎన్నో జరిగాయి. ఆ రాత్రి ఇడ్లీ వేటతో మొదలై, శృతి కౌగిలి లో బిగిసి , తన ముద్దులలో తడిచి ...... ఎటో వెళ్ళిపోయింది . అలా  ముందు రాత్రి జరిగిన వాటి గురించి తను ఏం ఆలోచిస్తుందో ... సిగ్గుతో రాలేదా లేక నేను advantage తీసుకున్నా అనుకొంటూ కోపం వచ్చి రాలేదా ? ఏదేమైనా ఆ ఉదయం సముద్రం ఒడ్డున ఆ ఒంటరితనం నన్ను భయపెడుతుంది . ఛ . అలా ఏమి అయిఉండదు , రాత్రి చాలా  late  అయింది కదా నిద్ర లేచి ఉండదు అని పాజిటివ్ గా  ఆలోచిస్తూ తనని నిద్ర లేపుదామని call చేశా . సమాధానం లేదు . మరల చెస. సమాధానం లెదు. సర్లే అనుకొంటూ పరీ కి చేశా . తను ఫోన్ తీసి 'ఇంకా bus లో ఉన్నాను రా' అంది .  ' busలోనా . ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్ పరీ ' అని అడిగా . ' ఒరేయి . నువ్వు అసలు friend  వేనా . నెల రోజులు ఇంటికి వెళ్తున్నా అని చెప్పా కదరా . next  week మా office winter  vacation కి close ఒక వారం రోజులు . ఆ పైన శెలవు  పెట్టా . మర్చిపోరా  అన్నీ . నీకు ఈ  మధ్య శృతి  తప్ప ఇంకేం గుర్తుండటం లేదు' అంది . ' అన్ని రోజులు శెలవు  ఎలా ఇచ్చారు ?' అని అడిగా . ' అమ్మాయిలకి అలా  ఇచ్చేస్తారు . ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది . కోతడి లేదు . సో పెట్టేసా . సరె. ఉంటా నెను. battery అయిపోతుంది . జాగ్రత్త పిల్లలు ' అంటూ నవ్వుతూ పరీ ఫోన్ పెట్టేసింది . మరలా శ్రుతి కి call  చేశా . అబ్బే . దేవత కరుణించలేదు . mood off  అయిపోయి room కి వెళ్ళిపోయా . 
     ఆ రోజు ఎప్పటిలానే ఆఫీసు . ఉదయం మరలా  శృతి కి కాల్ చేయలేదు . మధ్యానం  ఫణి నుంచి కాల్ వచ్చింది . ( ఫణి గుర్తున్నాడు కదా. శృతి సహోద్యోగి. పరీ friend .కొంతకాలం క్రితం వరకు మా gang  లో ఉండేవాడు . శ్రుతి  దగ్గర వేషాలు వేయటం వల్ల మేము దూరం పెట్టాం . శ్రుతి  పరీ ఐతే మాట్లాడటం మానెసారు. నేను అపుడపుడు మాట్లాడుతూ ఉండే వాడిని . ఈరోజు అసలే శ్రుతి ఫోన్ తీయక ఏం  ఆలోచిస్తుందో తెలీక కొంచెం అయోమయం కొంచెం చిరాకు లో ఉన్నా . ఈ time లో ఫణి కాల్ వచ్చింది )
ఫణి    :  హాయ్ సాగర్ . ఎలా ఉన్నావ్ 
నేను  :   బానే ఉన్నా . ఏంటి విషయం 
ఫణి    :   ఏం  లేదు . ఊరికే చేశా . 
నేను   :   సరే అయితే . నాకు పనుంది . ఉంటా 
ఫణి    :    అలా  అంటావ్ ఏంట్రా . actually నీతో మాట్లాడాలి . ఎందుకురా మీరందరూ నన్ను అలా దూరం పెట్టేసారు .              ఇదేం  బాలేదు మామ 
నేను  :  నువ్వు చేసింది కూడా బాలేదు కదరా 
ఫణి   : అలా కాదు మామ . నేను చేసింది తప్పే . sorry . ఎన్ని అనుకున్నా మనం friends  కద రా . అన్నీ                            మర్చిపోయి కలిసిపోలేమా .
నాకసలే చిరాగ్గా ఉంది . 
నేను : మనం మాములుగానే ఉన్నాం కదా . అప్పుడపుడు మాట్లాడుకుంటునాం  కద . మధ్యలో శ్రుతి ని ఎందుకు        లాగుతావ్.. తనకి ఇష్టం లేకుండా నేనేం చెయను. 
ఫణి : సరే   మమ. నేనే శ్రుతి  తో మాట్లాడతా .
నేను : ఏదోటి చేసుకో . నాకు పని ఉంది . bye 
అలా  చెప్పి చిరాగ్గా ఫోన్ పెట్టేసా . 
       సాయంత్రం అయింది . రూం కి వచ్చి మంచం మీద కుర్చోన్నా . ఉదయం నుంచి శృతి  దగ్గర నుంచి ఒక call  లేదు . కనీసం ఒక message  కూడా లేదు . అసలు ఇది ఏం  ఆలోచిస్తుందో అనుకొంటునా . ఇంతలో phone మోగింది . శృతి  calling . screen  మిద తన పేరు చూడగానే ఒక్క గెంతున ఫోన్ అందుకొన్నా ... "


       ఇంతలో తన జేబులో ఉన్న ఫోన్ మూగింది . ఆ vibration  కి జ్ఞాపకం నుంచి బయటకి వచ్చాడు సగర్. ఆ నిశబ్దపు రాత్రిలో సముద్రం వైపు చూస్తూ ఫోన్ జేబులోంచి బయటకి తీసి ఎవరు call  చేస్తున్నారా  అని చూసాడు ..  unknown  number  calling . ఎవరా అని ఫోన్ attend  చేసాడు సాగర్ . 

సాగర్ : హలో..........హలో
అవతల నుంచి సమాధానం లేదు 
సాగర్ :  హలో 
ఇంకా సమాధానం లేదు 
అప్పటివరకు తన మైండ్ లో తిరుగుతూ ఉన్న శృతి పేరు అప్రయత్నంగా సాగర్ నోటి నుంచి వచ్చింది 
సాగర్: శృతి ??
అవతల నుంచి : నేను..... నేను ............ నేను గుర్తున్నానా?
( అవతల ఉన్నది శృతి నే . ప్రతిరోజూ లానే ఈరోజు కూడా నిద్రపోయే ముందు తన subconscious లో ఉన్న number  కి dial  చేసింది శృతి . 7కి.మీ అవతల, ఆ రోజే చెన్నై వచ్చి , ముందుగా అనుకున్న విధంగా తన పాత నెంబర్ మీద  కొత్త sim  తీసుకుని , ఒంటరిగా సముద్రం ఒడ్డున కూర్చొని చంద్రుని చూస్తూ జ్ఞాపకాలలో మునిగిపోయిన సాగర్ కి connect  అయింది)
సాగర్ ; ఎక్కడున్నావు శృతి. ఏమయిపోయావు
 మరలా నిశబ్దం 
సాగర్ : మాట్లాడు శృతి. అర్ధాంతరంగా అందరినీ వదిలేసి వెళ్లి పోయావు
మరలా ఒక క్షణం నిశబ్దం తర్వాత ఫోన్ disconnect  అయింది .. తిరిగి మళ్ళా call  చేద్దామా వద్దా  అని అయోమయం లో పడ్డాడు సాగర్ . " అయిదేళ్ళ క్రితం నేను వద్దని నా జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోయింది . రెండేళ్ళ క్రితం తన కోసం వస్తే మళ్ళా మాయం అయిపోయింది . ఈసారి ఎవరికీ తెలీదు  ఎక్కడికి వెళ్లిందో . ఉద్యోగరీత్యా పరీ ఆస్ట్రేలియా  నేను అమెరికాలో ఉన్నా తన ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాం . అమెరికా వదిలేసి ఇక settle  అవుదామని చెన్నై కి ఒచ్చిన వెంటనే శృతి నుంచి call  ఒచ్చింది . అంటే ఎప్పటినుంచో తను నాతో మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తుందా ? ఎందుకు? ఒకవేళ సాకేత్ నా దగ్గరే ఉన్నాడని తెలిసిఉంటదా . ఎప్పటినుంచో ట్రై చేస్తుంటే ఫోన్ నెంబర్ లేకపొతే  నాకో లేక పరీ కో email  ఇచ్చి ఉంటది కద. అలా  ఏం  జరగలేదు . పైగా నేను గుర్తున్నానా అని అడిగింది . ఆ తర్వాత మౌనం . ఎందుకో నేను గుర్తొచ్చి call  చెసిన్దా. వెంటనే కోపం వచ్చి పెట్టేసిందా . కానీ ఇన్నాళ్ళకి కోపం ఎందుకు ఉంటుంది నా మిద. సాకేత్ గురించి నిజం తెలిసి ఉంటుందా . నెలల పిల్లోడిని వదిలి వెళ్ళిపోయింది కదా. వాడిని నేను అనాధ శరణాలయాలలో వదలలేక నాతో ఉంచుకుంటే కోపం తెచ్చేసుకుందా ......." ఇలా ఎన్నో ఆలోచనలతో  అయోమయం తో ఏం అర్ధం కాక అలొచిస్తూ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు సాగర్. ఆరేళ్ళ క్రితం :

     ఉదయం నుంచి స్రుతి తో మాటలు లేవు . మద్యనమ్ ఫణి ఫోన్ . ఒక పక్క చిరాకు . మరొక పక్క శృతి ఎం ఆలోచిస్తుందో అనే అయోమయం . సాగర్ మనసులో మాత్రం ముద్దు గురించి సంతోషమే . ప్రేమించిన అమ్మాయి ముద్దు అంటే అమృతమే కదా. కానీ శృతి ఆలోచన ఎలా ఉందో . ఇలా ఉండగా సాగర్ ఫోన్ మోగింది .  శృతి  calling . screen  మిద తన పేరు చూడగానే ఒక్క గెంతున ఫోన్ అందుకొన్నాడు .................. 
            
             to  be  continued ...........